MIANDO

Brannanvegen 2, 7863 Overhalla - Mobil 971 11 463 - E-post: miando@online.no

Hjem

Denne siden inneholder informasjon om min virksomhet som healer, kanal og kursleder, med fokus på egenutviklede kurs og spirituelle kvelder.

Miando er et nettsted som inneholder informasjon om kanaliseringer og andre spirituelle kvelder og kurs der kanaliseringer og healing brukes og som gjøres av Jonny Bårdvik (Miando).

Jonny kanaliserer en energi som heter «Maria» og en som heter «Tobias», men det kan også forekomme at det er andre som kommer gjennom.

Kanalisering er i denne sammenheng kort fortalt en overføring av informasjon fra «den andre siden», eller det vi kan kalle åndeverden. Det må ikke forveksles med et medium, som overfører informasjon til mennesker bl.a fra «avdøde» som vil ha kontakt. Det gjør ikke jeg.

Jeg gjennomfører kanaliseringer og healinger til en og en, enten på kontorsted eller pr telefon. I kanalisering får du et lydopptak tilsendt etterpå. Dette er utgangspunktet for det jeg gjør på kurs og spirituelle kvelder.

Jeg har kanaliseringskvelder/spirituelle kvelder med fysisk oppmøte, som også kan sendes direkte på nett etter hvert. De første spirituelle kveldene ble gjennomført våren 2023. Her får du også lydopptak fra kveldene.

Etter hvert blir det også utarbeidet helgekurs i kategorien selvutvikling, som vil ta utgangspunkt i informasjon gitt i kanaliserings/spirituelle kvelder, sannsynligvis fra 2024. Først ut er kurs i Identitet. Det er mulig at disse også vil tilbys parallelt mellom fysisk oppmøte og viralt.

Fra begynnelsen i 2001 har jeg jobbet som healer og kanal etter at jeg sluttet med jobb som siviløkonom. Jeg kombinerer også disse to veiene i kombinerte timer, i tillegg til å tilby timer separat i enten kanalisering eller healing. Fra 2007 startet jeg med kurs, og har holdt på siden. Nå etter hvert med egenutviklede kurs og kvelder med utgangspunkt i kanalisering, healing og guidede meditasjoner. Jeg holder til i Overhalla i Trøndelag.