MIANDO

Brannanvegen 2, 7863 Overhalla - Mobil 971 11 463 - E-post: miando@online.no

Hjem

Kurs i identitet- JEG ER DEN JEG ER – din endringsvei

Hvem er du? Hvorfor er det sånn at du er den du er? Sånn kan vi spørre oss hvorfor vi er det vi er, og gjør det vi gjør.

I 2000 jobbet jeg som siviløkonom med finans. Jeg var utilpass med jobben, men hadde den likevel i 11 år. Jeg våget kanskje ikke å bytte jobb, og når jeg våget å søke, kom det noen foran meg i køen. Fem år tidligere fikk jeg angst, og fikk det nok etter det som sannsynligvis var mitt første hjerneslag. Og jeg fikk det nok fordi jeg jeg hadde begynt på lederkurs og blitt nødt til å se inn i meg selv og mine følelser. Og da begynte en jakt på løsninger, og etter hvert begynte jeg å se etter løsninger i den spirituelle verden.

For å forkorte historien, ble dette en selvutviklingsvei som ledet meg på et healingkurs. Og etter hvert åpnet dører seg for meg sånn at veien tilbake ble «umulig». Jeg endte opp som healer, og sa opp min trygge og godt betalt jobb. Det ble starten på den veien jeg går nå. Og det valget har jeg aldri angret på. Healeren i meg var nærmere min sanne identitet enn siviløkonomen.

I januar 2023 gikk jeg et internettkurs med Tony Robbins, en kjent internasjonal coach og kursleder. Etter det kurset begynt jeg å tenke. Jeg hadde fylt 60 år, og det var nå 11 år siden mitt andre hjerneslag. Jeg erkjente to ting. Jeg identifiserte meg med hjerneslaget mitt, og VAR hjerneslaget. Og det andre var at jeg hadde den troen at jeg ikke kunne starte med noe nytt i livet fordi jeg hadde fylt 60. Begge deler var viktige erkjennelser, som førte til at jeg arrangerte seks kvelder med guidede meditasjoner og kanaliseringer som omhandlet identitet. Summen av dette har nå blitt til helgekurset i identitet.

Målet med kurset.

Målet med kurset er å hjelpe kursdeltakerne med å finne og styrke sin sanne identitet. Mange, som jeg var, kan føle seg mistilpasset i enkelte deler av livet, på jobben eller samfunnet. Noen er kanskje på leting etter en større sammenheng der de passer inn. Noen leter etter selve meningen med sitt liv. Alle har noe de er gode til. Alle har noe som andre bare kunne drømme om å ha. Det er ikke bare de andre som har noe. Du har det også selv.

Så fokuset må bort fra det mistilpassede, og over på det vi brenner for, det som vi liker. Der vi føler oss hjemme og behersker.

Min sannhet er at alle har en livsplan. Den er ofte ikke lett å få øye på. Men min antakelse er at vi har hatt mange liv, og at vi som sjel har brukt vår frie vilje til å delta i utformingen av en livsplan før vi inkarnerte denne gang. Jeg oppfatter livsplanen som en plan med mange potensialer og mange alternativer. Den er så mangfoldig at det er umulig å utrette alle potensialer som står der. Et potensiale betyr egentlig en mulighet du har, Du MÅ ikke bruke muligheten, men du KAN bruke muligheten. Fordi du har fri vilje, om du tør å bruke den. Alt det er i livsplanen din. Noen av ideene som gjør at du føler deg på riktig vei er trivsel. Hva liker du å gjøre? Hva er du flink til? Og noen av ideene som gir deg beskjed om at det er tid for en endring kan være vantrivsel, motstand, frykt, uflaks, motgang, ubehag, og så videre. Det kan også være et sug etter noe du virkelig har lyst til.

Målet med kurset er å hjelpe deltakerne å komme over på en større tilfredshet med livet, og få deltakeren til å kjenne bedre at han/hun er på riktig sted i livet, eller i det minste være på rett vei.

Det er din identitet som skal være bestemmende for hva du gjør i livet. Det skal ikke være det du gjør i livet som bestemmer din identitet.

Tider og steder

Totalt 22 timer

Kurset blir avholdt på fysisk sted/by. Hvis det praktisk lar seg gjøre, kan kurset følges online samtidig. Har du 4-5 stykker som er interessert, er vi i gang med å se om vi kan arrangere kurs der du bor. Hvor mange det bør være som deltar fysisk varierer sikkert, men anta et minimum på 8-10 stk, avhengig av kostnaden med å holde kurset der, inkl leie av lokale, reise og overnatting.

Kurset er lagt opp som følger:

Kurshelg

Hver enkelt skal jobbe med sin egen plan for å kartlegge og planlegge egen identitet, både om det er styrking av den nåværende identiteten, eller endring til noe nytt.

Det blir gjort opptak av alle guidede meditasjoner og kanaliseringer som gjøres på kurset. Dette blir tilsendt enten på e-post eller over Dropbox. Pris for helgen, inkludert manual, tilsendte guidede meditasjoner og kanaliseringer.

Pris Kr 3.500

Tidslinje

Før kurset

Du får utdelt informasjon om arbeid det er viktig å ta stilling til og gjøre før selve kurset begynner. Jo mer du går inn i deg selv og klargjør deg til kurset, jo bedre vil det gå. Du kan gjøre noe skriftlig og sende meg før kurset.

Fredag

Før vi kan komme i gang med å endre noe må vi vite noe om vi står. Det kan være utfordrende å utfordre seg selv, uten å tro feil om seg selv, både ved å være uredelig med hvem vi er, og det å bryte oss selv ned i en dårlig selvfølelse og tro på hvem vi er akkurat nå. Dette kan ødelegge for oss selv. Så vi jobber den første kvelden med å skape grunnlaget, så godt vi kan, uten å forlange perfeksjon. Det er godt nok. Du er likeverdig med alle andre i gruppen. Alle har sin egen vei.

Lørdag

Når vi har lagt grunnlaget, er vi klar til å oppdage både sider vi er villig til å innrømme om oss selv, på godt og vondt, og oppdage nye sider. Hensikten denne dagen er å gå slipp på ting vi ikke trenger på vår videre reise. Ikke bli bekymret om frustrasjon oppstår. Det er en helt vanlig reaksjon, og den oppstår før innsikt kommer.

Søndag

Dette er dagen vi skaper det nye kjøretøyet, både ved gjenbruk av gamle deler og med innføring av nye deler i vår nye tilværelse. Vi jobber med de verktøyene vi bruker for å få fram mer av den vi egentlig er. Så selv om vi kanskje fremdeles ikke er perfekt, så er vi på vei mot noe bedre. OSS SELV.

Det anbefales en kanalisering 1-2 uker før kurset (frivillig). Normalpris jfr prisliste, hvis du ikke finner ut at du skal delta i ett av mentorprogrammene. Da får du med den kanaliseringen som en del av programmet, med den rabatten som ligger i det.

Oppfølging av kursdeltakerne etter kurset – mentorprogram.

For de som kun følger kurset er det ikke lagt opp til en oppfølging. For dere som gjør det er det opp til dere å følge opp med healinger eller kanaliseringer om dere ønsker det.

Individuell oppfølging og støtte etter kurset er frivillig. For å hjelpe de som vil videre, har jeg to mentorprogram for den som ønsker det.

Det er to typer oppfølging i pakken.

Den korteste delen er «Mentor medium». Det er en oppfølging som inneholder to kanaliseringer og 2-3 healinger over en periode på 3 måneder. For de som ønsker flere healingtimer er det opp til den enkelte i perioden. De som tar tremåneders oppfølging, får 10% rabatt på timene i forhold til gjeldende ordinære pris. Rabatten trekkes fra på den siste timen i programmet.

Den lengste delen er «Mentor Maxi». Den går over 6 måneder, og har tre kanaliseringer. En først, en midt på og en mot slutten av perioden. Innimellom har den fem healinger, som kan forlenges med flere om ønskelig. Denne oppfølgingen gir 20% rabatt i forhold til gjeldende ordinær pris. Rabatten trekkes fra på de siste timene i serien.